news

What Is Synchrotron Light ?

ซินโครตรอน เดินหน้าเครื่องซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV

  ซินโครตรอน เดินหน้าเครื่องซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ – เกษตร

23 January 2021
continue reading

Project In Continues

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี ได้แก่ KAFAT , VITZRO

24 January 2021
continue reading
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบแคปซูลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ)

24 January 2021
continue reading
ซินโครตรอน มอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นายสำเริง ด้วงนิล รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค นายเด่นชาย

24 January 2021
continue reading
ซินโครตรอนเปิดบ้าน โชว์ผลงานวิจัยเด่น สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน หวัง ร่วมผลักดันโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงาน Open House โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ โชว์ศักยภาพและความพร้อมในการมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

24 January 2021
continue reading

Project in Progress

ซินโครตรอนต้อนรับ ดร.เอนก รัฐมนตรี อว. ในโอกาสตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECI พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไทยด้วยวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

23 January 2021
continue reading