นายกประยุทธ์ ลงพื้นที่ เป็นประธานเปิดหน้าดิน เดินหน้าลุย ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ระยอง

52702771 2168256343221698 3785967208467791872 o

ในวันนี้ (27 ก.พ. 62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ ที่ตั้งโครงการ เขตนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โดยโครงการวังจันทร์วัลเลย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ EECi โดยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับสูง ขนาด 3 GeV เครื่องใหม่ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นหนึ่งในโครงการที่จะจัดสร้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดย ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับบรรยายสรุปแก่คณะนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ในการสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์งานวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *