สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบแคปซูลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ

28963 แคปซลความดนลบ รพ.ขามทะเลสอ 200930

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ) / หัวหน้าส่วนความปลอดภัย นางสาวมาลี อัตตาภิบาล ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ และคณะ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบแคปซูลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ

ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ทพ.พิศิษฐ์ สมผดุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะเลสอ และคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

28963 แคปซลความดนลบ รพ 0.ขามทะเลสอ 200930 28963 แคปซลความดนลบ รพ 1.ขามทะเลสอ 200930

28963 แคปซลความดนลบ รพ 2.ขามทะเลสอ 200930 28963 แคปซลความดนลบ รพ 3.ขามทะเลสอ 200930

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *