ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี ได้แก่ KAFAT , VITZRO Tech , KR TECH , Mobiis , Dawon SYS และ PAL รวมไปถึงบริษัทเอกชนในประเทศไทย ได้แก่ MRP Engineering และ NSF Mold and Part เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และหารือความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ KAFAT สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอนุภาคและระบบลำเลียงแสง รวมถึงถ่ายโอนความรู้และพัฒนาบุคลากรระหว่างองค์กร ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *