ซินโครตรอน มอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย

21

22

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นายสำเริง ด้วงนิล รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค นายเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นางสาวมาลี อัตตาภิบาล ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ และคณะ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกที่ผลิตโดยวิศวกรของสถาบัน ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกดังกล่าว

23

 

24

 

25

26

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *