ซินโครตรอนเปิดบ้าน โชว์ผลงานวิจัยเด่น สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน หวัง ร่วมผลักดันโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ณ EECi

IMG 2160

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงาน Open House โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ โชว์ศักยภาพและความพร้อมในการมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน เครื่องใหม่ระดับพลังงาน 3 GeV

IMG 2343 Copy IMG 2087 IMG 2349 Copy

IMG 2090 IMG 2098 IMG 2110

IMG 2155  IMG 2194

IMG 2139 IMG 2127

 

โดยมี ศาสตรจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ. นครราชสีมา

งาน open house ที่จัดขึ้นดังกล่าว มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพให้ภาคการผลิต และการให้บริการ นอกจากนี้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดความสนใจร่วมมือและร่วมทุนกับโครงการฯ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทคู่ค้าให้ความร่วมมือในการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeVและห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งยังเกิดการพบปะกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ และหน่วยงานจากภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันฯ ในอนาคต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 ท่าน จากหน่วยงานภาคเอกชนมากมาย อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน), บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ศูนย์วิจัยเบทาโกร จำกัด และ ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เป็นต้น

IMG 2197 IMG 2198 IMG 2205

IMG 2219 IMG 2223 IMG 2245

IMG 2265 IMG 2345 IMG 2440

IMG 2472 IMG 2473 IMG 2490

ในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสง และการเสวนาในหัวข้อ “เหตุใดจึงเลือกใช้บริการและมีความเชื่อมั่นในซินโครตรอน” โดยวิทยากรรับเชิญเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เข้ามาให้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ผลิตผลงานวิจัย ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัฑณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ คณบดีสำนักวิชา ENERGY SCIENCE & ENGINEERING ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง นักวิจัยจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และ นางสาวสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการ FoodInnopolis ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ส่วนวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม และโรงเครื่องมือกล

พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกียวข้องอีกด้วย

IMG 2497 IMG 2503

IMG 2522 IMG 2530

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *