HOME

  ซินโครตรอน เดินหน้าเครื่องซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ – เกษตร – อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: EECi “เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน”  ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
ในวันนี้ (27 ก.พ. 62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ ที่ตั้งโครงการ เขตนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

แผนการดำเนินงานโครงการ SPS-II